Die Erdekruik / The Vessel is a monthly national bilingual Christian newspaper with timeless and positive news. The current circulation is 22,000 per month, and The Vessel has been in operation since 1998.

We aim to take timeless and positive news to the marketplace, to be a mouthpiece for churches, ministries, NPOs and Christian businesses, and to advocate the Kingdom of Jesus Christ in the form of a countrywide newspaper. May-June Issue of Die Erdekruik

In die beeld van God jou vader
Christopher Smit

Dit is wonderlik om te weet dat God se begeerte nog altyd was om as ’n vader geken te word, daarom het Hy die mens geskape na Sy beeld en Sy gelykenis. (Gen 1:26) Dit is belangrik om te verstaan dat die doel van die kruis nie net redding was nie, maar vir ons om wedergebore te kon word van-uit God se onverganklike saad. (1 Pet 1:23) Ons kan ons verheug hierin om te weet dat omdat ons uit God se saad weergebore is, maak dit Hom ons vader en ons Sy kinders.

Niks wat jy doen of sê kan jou minder Sy kind maak nie. Dalk is jy ’n stoute kind of ’n soet kind, maar kind is jy wedergebore en kind sal jy bly (1 Joh 3:9), daarom is dit kosbaar om hierdie in die natuurlike eerste te kan sien en dit geestelik van toepassing op ons lewens te kan maak. (1 Kor 15:46) 1 Johannes 4:18 beskryf God as liefde. In 1 Kor 13:5 sien ons duidelik dat liefde (God) as ’n vader ook kies om nie langer die kwaad te vergeld op ons foute as kinders nie. Sy begeerte is veel eerder om ons op te rig in ons ware identiteit as God-soort sodat ons ons lewens daarvolgens kan inrig. (Lees verder...)

 

99% truth is still a lie
Mathys Kotze

There is a common belief that God is this great being seated on a throne high above in Heaven who reigns on earth, punishing those who transgress. This could lead people to rebel against God for the mere reason that they believed He is the one responsible for the death of a loved one, rape, molestation and other atrocities. Their religious leaders were supposed to introduce His heart to them. “For I have no delight in the death of him who dies, says the Lord Jehovah. Therefore turn and live.” (Ezekiel 18:32)

People were mistakenly taught that God allows evil and hardship for a reason. God is implicated as the one doing or condoning these terrible deeds. How can I seek comfort with the one who took my beloved away from me? If I believe that God is the one who reigns on earth, I will blame Him for all the wrong in my life. It is a terrible place to be spiritually if the god you trust to deliver you, is also the god who you believe is responsible for your calamity. (Read on...)